moje priorytety

infrastruktura

Jako burmistrz Narola, głęboko wierzę w konieczność modernizacji naszej infrastruktury. Moim celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług komunalnych, które są kluczowe dla codziennego życia każdego mieszkańca. Planuję rozbudowę sieci drogowej i chodnikowej, co uczyni Narol bardziej dostępnym i bezpiecznym. Również modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego stanie się priorytetem, aby zagwarantować wszystkim dostęp do czystej wody oraz zrównoważone zarządzanie ściekami.

Edukacja i rozwój

Edukacja jest fundamentem przyszłości Narola. Dążę do tego, by nasze szkoły były najlepiej wyposażone i aby nasi nauczyciele otrzymywali wsparcie, jakiego potrzebują do wykonywania swojej niezwykle ważnej pracy. Plany obejmują wprowadzenie dodatkowych programów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych i językowych, które są kluczowe w dzisiejszym globalizującym się świecie. Oprócz tego, chcę zwiększyć dostęp do sportu i kultury dla naszej młodzieży, by promować zdrowy i aktywny tryb życia wśród najmłodszych.

Integracja i Wsparcie

Moim trzecim filarem działania jest integracja społeczna. Chcę, aby Narol był wspólnotą, gdzie każdy, niezależnie od wieku czy pochodzenia, czuje się zaakceptowany i cenięny. Szczególną uwagę skupiam na wsparciu naszych seniorów poprzez rozwijanie programów zdrowotnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, które umożliwią im aktywne i pełne godności życie. Moim celem jest stworzenie przestrzeni, gdzie starsi mieszkańcy mogą dzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, budując silne i trwałe więzi społeczne.

Wizja i przyszłość Narola

Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu jest otwarta komunikacja z mieszkańcami oraz ich aktywne uczestnictwo w życiu gminy. W mojej pracy jako burmistrz szczególnie ważne są dla mnie projekty związane z poprawą infrastruktury, wsparciem dla młodzieży oraz integracją wszystkich grup społecznych, w szczególności seniorów. Stawiam na innowacje, które będą wspierać zarówno rozwój ekonomiczny, jak i społeczny Narola.

Zaproszenie do dialogu

Zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu naszej gminy i bezpośredniego kontaktu. Jesteśmy wspólnotą, której siła tkwi w zaangażowaniu każdego z nas. Razem możemy tworzyć Narol, który będzie idealnym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Narol

5/5
...
Korey Torres
Kociół w Narolu
5/5
...
Terry Dennis
Pałac w Narolu
5/5
...
Katy Gilmore
Rynek w Narolu

Obserwuj mnie w Social mediach

Facebook
Twitter
Skype
WhatsApp