KIERUNKI DZIAŁANIA

bEZPIECZEŃSTWO

W trudnych czasach stawiam na bezpieczeństwo, promuję rozwój regionalnej infrastruktury oraz edukację i szkolenia z zakresu obronności. Wsparcie służb i rozbudowa infrastruktury to najważniejsze rozwiązania na rzecz stabilności i ochrony mieszkańców.

ROZÓWJ

Rozwoju regionu, skoncentrowany na wspieraniu przedsiębiorców to podstawowe zadanie samorządu. Rozbudowa infrastruktury turystycznej to mój kolejny priorytet. Działania na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców jak i turystów

Wsparcie

Stawiam na kompleksową opiekę społeczną, szczególnie skupiając się na dostępie do usług medycznych i wsparciu dla seniorów. Moje zaangażowanie w rozwój systemów opieki zdrowotnej i społecznej jest ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa i godnego życia dla wszystkich mieszkańców, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

o MNIE

Witajcie na mojej oficjalnej stronie! Nazywam się Grzegorz Dominik. jestem urzędującym Burmistrzem Miasta i Gminy Narol. Kandyduję do Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego z Komitetu Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Moja polityczna i samorządowa podróż jest napędzana pasją do rozwoju naszego regionu, dbałością o lokalną społeczność i wizją nowoczesnego Podkarpacia.

Jako przedsiębiorca i samorządowiec, skupiam się na promowaniu przedsiębiorczości, upraszczaniu systemu podatkowego i poprawie bezpieczeństwa publicznego. 

Moja kadencja jako burmistrza to czas wzrostu i rozwoju Narola, zwłaszcza w zakresie turystyki i infrastruktury. Teraz, kandydując do Sejmiku, chcę wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, by służyć szerszej społeczności Podkarpacia. Wasze wsparcie w nadchodzących wyborach pozwoli nam wspólnie pracować na rzecz lepszego jutra dla naszego województwa. Razem zbudujmy przyszłość, na którą zasługujemy!

Główne punkty programu:

 1. Rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa:

  • Poprawa infrastruktury drogowej 
  • Budowa ścieżek rowerowych i rozwój transportu kolejowego
  • Wzmożone bezpieczeństwo mieszkańców przez alokację większych zasobów na obecność służb bezpieczeństwa oraz budowę infrastruktury towarzyszące
 2. Wspieranie przedsiębiorczości i uproszczenie systemu podatkowego:

  • Ułatwienie dostępu do środków finansowych dla lokalnych przedsiębiorców.
  • Redukcja biurokracji i uproszczenie procedur pozyskiwania środków na działalność gospodarczą.
 3. Rozwój turystyki i ochrona dziedzictwa kulturowego:

  • Promocja turystyki w regionie Roztocze przez budowę atrakcji, takich jak ścieżka w koronach drzew na Wielkim Dziale i pierwsza w regionie geotermia.
  • Współpraca z Euroregionem Roztocze i Sejmikiem Lubelskim w celu wspólnego rozwoju i promocji regionu.
  • Wsparcie dla inicjatyw ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem bunkrów linii Mołotowa.
 4. Edukacja i zdrowie:

  • Zmiana profilu kształcenia zawodowego, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.
  • Poprawa dostępności i skrócenie czasów oczekiwania na usługi zdrowotne, w tym przez wymaganie od absolwentów uczelni medycznych odpracowania kilku lat w lokalnych placówkach.
 5. Wzmocnienie współpracy regionalnej i międzynarodowej:

  • Współpraca z innymi członkami sejmiku i przedstawicielami różnych partii politycznych w duchu dialogu i poszukiwania najlepszych rozwiązań dla regionu.
  • Angażowanie mieszkańców województwa w proces decyzyjny, m.in. przez media społecznościowe i spotkania bezpośrednie.
 6. Odpowiedź na wyzwania związane z konfliktem na Ukrainie:

  • Promowanie racjonalnych rozwiązań współpracy polsko-ukraińskiej, z korzyściami dla obu stron z zabezpieczeniem interesu polskich rolników i przedsiębiorców
  • Wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa regionu, w tym edukacja młodzieży w zakresie obronności i umiejętności posługiwania się bronią.

osiągnięcia

5/5
Grzegorz Dominik znacząco przyczynił się do rozwoju turystyki na Roztoczu, skupiając się na rozbudowie i promocji regionalnej infrastruktury turystycznej. Dzięki jego inicjatywom, takim jak budowa nowych ścieżek rowerowych i zaangażowanie w projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Roztocze stało się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla odwiedzających. Te działania nie tylko przyciągnęły większą liczbę turystów, ale również zwiększyły rozpoznawalność Roztocza jako ważnego punktu na mapie turystycznej Polski, wspierając rozwój lokalnej gospodarki.
Korey Torres
5/5
Grzegorz Dominik odegrał kluczową rolę w propagowaniu i promocji linii Mołotowa w gminie Narol. Zainicjował on proces szczegółowego opisywania bunkrów, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości historycznej i turystycznej regionu. Przygotował trasy oraz opisy, które umożliwiają turystom i miłośnikom historii głębsze zrozumienie znaczenia tych obiektów w kontekście lokalnym i ogólnokrajowym. Jego zaangażowanie w odkrywanie i promowanie tego aspektu dziedzictwa Narola przyczyniło się do rozwoju turystyki historycznej, czyniąc region jeszcze bardziej atrakcyjnym i edukacyjnym miejscem dla odwiedzających z całego kraju.
Terry Dennis
5/5
Grzegorz Dominik, jako włodarz Narola, odniósł znaczący sukces, pozyskując jako jedna z nielicznych gmin w Polsce środki na odwierty geotermalne dla. To osiągnięcie jest szczególnie ważne, gdyż otwiera przed regionem nowe, ekologiczne możliwości rozwoju oraz stanowi szansę na wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w geotermię ma również pozytywny wpływ na turystykę i rekreację, dając możliwość tworzenia nowych atrakcji, takich jak baseny geotermalne, które mogą przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających. Dzięki tej strategicznej decyzji, Grzegorz Dominik znacząco przyczynił się do promocji zrównoważonego rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców Roztocza.
Katy Gilmore

Biogram

Grzegorz Leon Dominik urodził się 10 stycznia 1983 roku w Jędrzejówce, małej miejscowości leżącej w sercu gminy Narol. Edukację rozpoczął w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł technika ekonomisty, specjalizując się w finansach i rachunkowości. Następnie kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, zdobywając tytuł magistra ekonomii.

Profesjonalną karierę Grzegorz Dominik rozpoczął w sektorze bankowym, gdzie przez blisko dekadę zdobywał doświadczenie m.in.  jako członek zarządu Banku Spółdzielczego w Narolu. Ta praca pozwoliła mu na głębokie zrozumienie potrzeb ekonomicznych lokalnej społeczności oraz na rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania finansami.

W 2018 roku Grzegorz Dominik podjął się nowego wyzwania, obejmując stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Narol. Jako burmistrz, z sukcesem przyczynił się do rozwoju infrastruktury lokalnej, promocji turystyki, a także wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców. Jego nieoceniony wkład w odkrywanie i promowanie obiektów linii Mołotowa znacząco przyczynił się do wzrostu zainteresowania regionem.

Poza życiem zawodowym, Grzegorz jest aktywnym członkiem społeczności, zajmując się między innymi działalnością w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w Euroregionie Roztocze. Jego pasje obejmują sport, motoryzację oraz fotografię, co świadczy o jego dynamicznym i wszechstronnym charakterze.

Decydując się na kandydowanie do Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Dominik pragnie wykorzystać swoje bogate doświadczenie samorządowe, ekonomiczne oraz przedsiębiorcze, aby dalej służyć społeczności i przyczyniać się do rozwoju regionu. Jego cele to dalsze wspieranie przedsiębiorczości, uproszczenie systemu podatkowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury na Podkarpaciu, zawsze z myślą o dobru mieszkańców.

Zestawienie:

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim – kierunek finanse i rachunkowość, technik ekonomista.
 2. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie – tytuł magistra ekonomii.
 3. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – studia podyplomowe w zakresie bankowości, uzyskując tytuł dyplomowanego pracownika bankowego.
 4. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – studia podyplomowe w zakresie windykacji i zarządzania należnościami banku.
 5. TMS AUDIT Rzeszów  – kurs zaawansowany z analizy finansowej.
 6. TMS AUDIT Rzeszów  specjalistyczny kurs analityka finansowego.
 7. 28 Szkoła Liderów Politycznych w Warszawie – program skierowany na rozwój umiejętności liderów społeczności lokalnych i polików
 
 
 

Grzegorz Dominik pełnił następujące stanowiska:

 1. Społeczna funkcja członka rady Sołeckiej wsi Jędrzejówka 2006-2010r.
 2. Członek Zarządu w Banku Spółdzielczym w Narolu – gdzie pracował od października 2009 do listopada 2018, zajmując się m.in. zarządzaniem finansami i wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości.
 3.  Radny rady Miejskiej w Narolu 2 kadencje 2010-2018r
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Narol – od listopada 2018, odpowiedzialny za zarządzanie gminą, rozwój infrastruktury i promocję regionu, w tym turystykę oraz dziedzictwo kulturowe.
 5. Członek zarządu Euroregionu Roztocze – od maja 2020, angażując się w transgraniczną współpracę i rozwój regionalny.
 6. Wiceprezes Powiatowego zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej – pełnienie funkcji odznacza się aktywnym udziałem w działaniach społecznych i zwiększaniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podziel się tą stroną ze znajomymi. Udostępnij jednym kliknięciem.

Facebook
Twitter
Skype
WhatsApp