Ubezpieczenie szkolne

Share This Post

Ubezpieczenie dla szkół Tomaszów Lubelski

 Obsługa ubezpieczeniowa szkół, przedszkoli i placówek oświatowych to jedna z ważnych dziedzin branży ubezpieczeniowej. Szkoły to miejsce gdzie skupia się duża ilość dzieci i młodzieży jak również pracowników to jest nauczyciel oraz pracowników administracji i obsługi. Jest to spora grupa potencjalnych nabywców polis.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży.

Polisa szkolna jest najczęściej wybieranym produktem ubezpieczeniowym  w placówkach oświatowych. NNW szkolne jest to całoroczna polisa następstw szczęśliwych wypadków, która zabezpiecza uczniów w sytuacji wypadku bądź nagłego zachorowania. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia w sytuacji różnego rodzaju urazów typu złamania, skręcenia, zwichnięcia, rozcięcia. NNW szkolne gwarantują również wypłatę odszkodowania za każdy dzień pobytu w szpitalu. Młodzież objęta ochroną ubezpieczeniową z tytułu polisy szkolnej może liczyć również na odszkodowanie w momencie zachorowania na różnego rodzaju choroby w tym covid-19. Polisy ubezpieczeniowe NNW dzieci i młodzieży dają również gwarancję wypłaty świadczenia z tytułu zakupu materiałów rehabilitacyjnych, rekonstrukcji ubytków w uzębieniu. Nowością w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych są również świadczenia z tytułu zdiagnozowania chorób zakaźnych np. boreliozy jak również pomoc psychologiczna, wizyta pielęgniarki lub zakupu zakup leków w ramach tak zwanego Assistance szkolnego. Ubezpieczenie NNW szkolne wielu towarzystw obowiązuje przez 12 i jest ważna nie tylko w szkole lecz również podczas urlopu w kraju czy za granicą na terenie całego świata. Ubezpieczeniem szkolnym objąć można dzieci już od 6-tego miesiąca życia. Preferencyjne warunki polisy NNW dla uczniów dotyczą również ubezpieczenia studentów.

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nauczyciela i dyrektora

Pracownicy oświatowi wykupują chętnie polisy OC nauczyciela bądź dyrektora. Praca z młodzieżą to odpowiedzialność za przebywających pod opieką uczniów lub wychowanków. Nauczyciel lub dyrektor opowiada również za powierzony mu sprzęt. Podjęcie niewłaściwej decyzji, zaniechanie lub inne błędy są nierzadko podstawą do pociągnięcia pracowników szkół do odpowiedzialności finansowej. Roszczenia rodziców w wypadku różnego rodzaju uchybień pedagogów bardzo często kończą się pozwami sądowymi. By uniknąć ponoszenia kosztów z tytułu odszkodowań należy wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej nauczyciela bądź dyrektora szkoły.  Zabezpiecza ona tego typu odpowiedzialność. Pakiety polisy OC nauczyciela obejmują wypłatę świadczenia w przedziale od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

Ubezpieczenie uczestników wycieczki.

 Przepisy prawa oświatowego definiują obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla uczestników wycieczek tylko w sytuacji wyjazdów zagranicznych. Wielu organizatorów często na wniosek rodziców decyduje się jednak na wykupienie polisy dla wszystkich uczestników wyjazdu również w przypadku wycieczek krajowych. Polisa taka  obejmuje najczęściej świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków jak również odpowiedzialności cywilnej uczestników wyjazdu. OC uczestnika wycieczki  to bardzo ważne zabezpieczenie, które refunduje koszty ewentualnych zniszczeń w obiektach noclegowych muzeach czy galeriach. Budżety wycieczki zwykle nie przewiduję tego typu kosztów. Polisa daje więc gwarancję, że  w nieprzewidzianej sytuacji znajdą się środki na pokrycie ewentualnych szkód. W przypadku wycieczek zagranicznych polisa zawierana dla uczestników wyjazdu obejmuje również koszty leczenia poza granicami kraju. Często nawet proste zabiegi czy interwencje lalkarskie za granicami kraju kończą się koniecznością pokrycia sporych kosztów. Wykupienie polisy dla uczestników wycieczki daje gwarancję pokrycia kosztów leczenia w takiej sytuacji.


WYKUP POLISĘ SZKOLNĄ ONLINE W 3 MINUTY- SAM WYBIERZ ZAKRES OCHRONY

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Tablice informacyjne z kodem QR

Tablice informacyjne z kodami QR W erze cyfrowego postępu, instytucje na Roztoczu mogą zrewolucjonizować sposób prezentacji informacji dzięki nowatorskiemu połączeniu tradycyjnych tablic informacyjnych z technologią

Wystawy multimedialne

Wystawy multimedialne Centruminplus specjalizuje się w organizacji wystaw multimedialnych i konferencji łącząc tradycyjne metody prezentacji z nowoczesnymi technologiami. Oferując kompleksowe przygotowanie wystaw zdjęć i filmów

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch